Kuidas võistlus toimub?

Global Management Challenge ärijuhtimisvõistlust korraldatakse kord aastas mitmes erinevas etapis:

Kogu võistlus on virtuaalne

Võistluse eesmärk on juhtida oma meeskonnaga virtuaalset ettevõtet, langetades igal nädalal mitmeid strateegilisi ja taktikalisi juhtimisotsuseid. Kogu võistlusprotsess on loodud võimalikult paindlikuks – vajalikke otsuseid saab suures osas vastu võtta ajast ja kohast sõltumata.

Võistkonnad jagatakse gruppidesse (igas grupis maksimaalselt 8 võistkonda). Iga grupp loob eraldi turu, millel tegutsevad virtuaalsed ettevõtted omavahel konkureerivad.

  • Umbes nädal enne võistlust saavad kõik võistkonnad identse ettevõtte ajaloo, kus on detailselt välja toodud viimase 5 kuu tegevused ja tulemused.
  • Pärast ettevõtte olukorra analüüsimist valmistavad võistkonnad ette strateegia järgmisteks kvartaliteks. Igal nädalal sisestavad võistkonnad oma otsused interneti kaudu simulaatorisse. Otsused tuleb teha kõigis ettevõtte juhtimisvaldkondades: turundus, müük, tootmine, personali- ja finantshaldus.
  • Seejärel analüüsib ja võrdleb simulaator võistkondade otsuseid ning valmistab iga võistkonna jaoks ette tegevusaruande, kus ettevõtte ja turu olukorda näidatakse detailselt finants- ja tegevusterminites. Võistkonnad saavad tegevusaruande juba järgmisel päeval pärast otsuste sisestamist.
  • Ühel nädalal tehtud otsused vastavad simuleeritud ärikeskkonnas ettevõtte tegevuse ühele kvartalile. Võistluse lõpus võidab võistkond, kelle juhitud ettevõtte väärtus on kõrgeim. Hindamise aluseks on “Investment Performance” e. investeeringute tasuvus.
  • Finaalvõistluse ajal lõpetatakse kõik 5 otsusetegemise etappi ühe päeva jooksul ning võistkonnad võtavad osa isiklikult kohal olles.
  • Rahvusvaheline finaal toimub igal aastal aprillis ning kohalik võidumeeskond sõidab finaali korraldajate kulul.

 Põhivõistlusele eelneb treeningvõistlus (tudengivõistlus)

  • Treeningvõistlus on põhivõistluse lühem versioon ja vältab 3 nädalat.
  • Treeningvõistlusel saavad osaleda ettevõtete meeskonnad, mis soovivad harjutada põhivõistluseks ning tudengimeeskonnad Global Management Challenge Estonia tudengivõistluse raames.

Võistluskeel

  • Simulatsiooni on võimalik läbi teha nii eesti kui inglise keeles.

 

Rohkem infot:

Ettevõtetele

Tudengitele ja kõrgkoolidele

 

Global Management Challenge on saanud EFMD-CEL akrediteeringu modernsete tehnoloogiate kasutamise eest õppimises.  Akrediteering kiidab heaks programmi kvaliteedi osalejate strateegilise juhtimise oskuste arendamisel. Alates 2013. aasta suvest on kasutusel kaasajastatud versioon simulatsioonist.

EFMD_logoedit_515