Tudengimeeskonna registreerimiseks vajalikud sammud:

 • Moodustage 3-5-liikmeline võistkond./Complete a team of 3-5 members.
 • Valige ühiselt enda hulgast võistkonna liider./Pick a Team Leader.
 • Tasuge registreerimistasu 30 eurot iga võistkonnaliikme kohta./Pay participation fee of 30 euros per team member.
 • Täitke allolev registreerimisankeet, lisades ankeedile / Fill in the registration form and please add the following:
  • võistkonnaliikmete CV’d / CV´´´  s of the team members,
  • ühine motviatsioonikiri võistlusel osalemiseks (eesmärgid, ootused, pikkus ca 1/2 lk) / motivation letter of the team (goals, expectations, about 1/2 pages),
  • maksekorralduse koopia(d) / payment copy
 • Jääge ootama edasisi juhtnööre korraldajatelt. / Please wait for further instructions.
 • Osalemistingimused / Participation conditions siit/here

Registreerimistasu maksmine / Payment info

MTÜ GMC ESTONIA, EE182200221057902228

Makse selgitusse märgi kindlasti võistkonna nimi / Please mark the name of the team

Näiteks: Kui võistkonnas „Tulevikujuhid“ on 4 registreeritud liiget, siis tuleb tasuda kokku 120 eurot ning lisada selgituseks „Tulevikujuhid“.

Example: When registrating the team “Future Managers” consisting of 4 team members, please pay 120 euros and add an explanation “Future Managers”.

Alusta registreerimist! Kohustuslikud väljad on tähistatud *./ Start registering here.  Please fill in all marked with *.

*Võistkonna nimi / Team name

Võistkonna liige 1: Võistkonna liider / Team member 1: Team leader

*Eesnimi / Name

*Perekonnanimi / Family name

*E-mail / E-mail

*Tel. / Phone

* Vanus / Age

*Õppeasutus / School

*Eriala / Speciality

*Kursus / Course

*CV

Võistkonna liige 2 / Team member 2

*Eesnimi / Name

*Perekonnanimi / Family name

*E-mail / E-mail

*Tel. / Phone

* Vanus / Age

*Õppeasutus / School

*Eriala / Speciality

*Kursus / Course

*CV

Võistkonna liige 3 / Team member 3

*Eesnimi / Name

*Perekonnanimi / Family name

*E-mail / E-mail

*Tel. / Phone

* Vanus / Age

*Õppeasutus / School

*Eriala / Speciality

*Kursus / Course

*CV

Võistkonna liige 4 / Team member 4

Eesnimi / Name

Perekonnanimi / Family name

E-mail / E-mail

Telefoni number / Phone

Vanus / Age

Õppeasutus / School

Eriala / Speciality

Kursus / Course

CV

Võistkonna liige 5 / Team member 5

Eesnimi / Name

Perekonnanimi / Family name

E-mail / E-mail

Tel. / Phone

Vanus / Age

Õppeasutus / School

Eriala / Speciality

Kursus / Course

CV

Registreerimisinfo ja arve tasumise eest vastutav inimene / Responsible person for registration and payment

*Eesnimi / Name

*Perekonnanimi / Family name

*E-mail / E-mail

*Tel. / Phone


* Meeskonna motivatsioonikiri / Team's motivation letter

* Maksekorralduse koopia / Copy of payment document

Muu oluline info / Other important information