WinnersVai vēlies izmēģināt savas spējas iejūtoties uzņēmuma vadītāja amatā?

Lai turpmāk varētu papildināt savu CV ar lieliskiem ierakstiem uzņēmējdarbības jomā, nav jādara nekas cits kā jāizveido 3-5 cilvēku komanda, reģistrējot to „Global Management Challenge Latviaˮ studentu sacensībām.

Labākās studentu komandas automātiski iegūs piedalīšanos pirmo sacensību etapā kā arī daudzkārtīgi palielinās savas iespējas tikt ievērotiem no pazīstamu un atzītu darba devēju puses kā no Baltijas valstīm tā no tālienes.

Studentu sacensību dalības noteikumi

„Global Management Challengeˮ studentu sacensībās tiek gaidītas Igaunijas, Latvijas un Lietuvas augstskolu un arodskolu studentu veidotas komandas*, kas atbilst zemāk minētajiem nosacījumiem:

  1. Piedalīties drīkst 3-5 dalībnieku lielas komandas. Katrs students ir tiesīgs reģistrēties tikai kā vienas komandas dalībnieks.
  2. Ir atļautas arī jauktās komandas, kas veidotas no dažādu augstskolu studentiem. *Vismaz 60% no komandā esošajiem dalībniekiem no Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas augstskolām vai arodskolām ir jābūt šī gada pēdējā kursa studentu sarakstā (bakalaura vai maģistra līmeņa studenti, apmaiņas studenti utt.).
  3. Komandas pieteikums sacensībām tiek apstiprināts tad, ja pirms sacensībām organizētāji ir saņēmuši korekti aizpildītus reģistrēšanās dokumentus un ir nomaksāta administrācijas maksa 30 eiro apmērā par katru komandas dalībnieku.
  4. Organizētājiem ir tiesības pieprasīt papildus dokumentus un apliecinājumus par komandas dalībnieku mācību vietām kā arī diskvalificēt komandas, kas neatbilst dalības noteikumiem vai kuru biedri nav samaksājuši administrācijas maksu.

Reģistrē savu komandu sacensībām šeit.

Ja arī tu vēlies piedalīties, taču nespēj atrast sev komandas biedrus, sazinies ar mums. Centīsimies palīdzēt!