Kāda ir sacensību norise?

„Global Management Challengeˮ sacensības tiek rīkotas reizi gadā trīs dažādos etapos:

 • (galvenās) sacensības
 • reģionālais fināls
 • starptautiskais fināls, kas tiek rīkots vienā no dalībvalstīm

Sacensības ir virtuālas un ilgst 5 nedēļas

Šajā laika posmā komandas vada virtuālu uzņēmumu, katru nedēļu pieņemot vairākus stratēģiskus un taktiskus vadības lēmumus. Sacensību process ir izveidots iespējami elastīgāks – lielāko daļu no nepieciešamajiem lēmumiem ir iespējams pieņemt neatkarīgi no vietas un laika.

Komandas tiek sadalītas grupās (katrā grupā maksimums 8 komandas). Katra grupa izveido atsevišķu tirgu ar uzņēmumiem, kas darbojas virtuālajā vidē savstarpēji konkurējot.

 • Aptuveni nedēļu pirms sacensībām visas komandas saņem identiskas kompānijas vēsturi, kurā sīki un smalki izklāstītas tās aktivitātes un sasniegtie rezultāti pēdējo 5 mēnešu laikā .
 • Pēc kompānijas apstākļu un stratēģijas izanalizēšanas, komandas izveido piedāvājumus turpmākai kompānijas stratēģijai par nākamajiem 5 ceturkšņiem. Katru nedēļu komandas ievada savus lēmumus internetā virtuālajā vidē, izmantojot simulatoru. Lēmumi ir jāpieņem visās uzņēmuma vadības nozarēs: mārketingā, pārdošanā, ražošanā, personāla- un finansu vadībā.
 • Pēc tam simulators izanalizē un salīdzina komandu pieņemtos lēmumus kā arī sagatavo katrai komandai vadības ziņojumu, kurā detalizēti tiek parādīta uzņēmuma un mārketinga situācija finansu un citu darbību jomā. Komandas saņem vadības ziņojumu jau nākamajā dienā pēc lēmumu iesniegšanas.
 • Sacensības ilgst 5 nedēļas. Vienā nedēļā pieņemto lēmumu skaits mākslīgajā biznesa vidē atbilst uzņēmuma darbībai par vienu ceturksni. Sacensību noslēgumā uzvar komanda, kuras vadītā uzņēmuma vērtība ir visaugstākā. Vērtēšanas pamatā tiek izmantots „Investment Performance” investīciju salīdzinājums.
 • Fināla sacensību posmā, vienas dienas laikā tiek noslēgti visi 5 lēmumu pieņemšanas etapi, turklāt komandas var novērtēt savu sniegumu klātienē.
 • Starptautiskais fināls, saskaņā ar nolikumu, notiks aprīlī, turklāt reģiona uzvarētāju komandas došanās uz finālu tiks segta no organizētāju puses.

 Galvenās sacensības ievadīs treniņu sacensības.

 • Treniņu sacensības ir kā galveno sacensību īsā versija, kas aizņem 3 nedēļas.
 • Treniņu sacensībās var piedalīties tās uzņēmumu komandas, kas vēlas patrenēties pirms īstajām sacensībām, kā arī studentu komandas „Global Management Challenge Latviaˮ studentu sacensību ietvaros.

 Sacensību valoda

 • Mūsdienās simulācijas spēli Baltijas valstīts ir iespējams izspēlēt atbilstoši komandas dalībnieku vēlmēm – gan angļu, igauņu, gan latviešu un lietuviešu valodā.

 

„Global Management Challengeˮ ir saņēmis EFMD-CEL akreditāciju par moderno tehnoloģiju ieviešanu mācību procesos. Akreditācija uzsver programmas lielisko kvalitāti un spēju palīdzēt attīstīt dalībnieku stratēģiskās vadības prasmes. Kopš 2013. gada vasaras lietošanā ir pieejama arī atjaunotā simulācijas spēles versija.

 

EFMD_logo